Copyright Notice

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam, het logo, de content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website en de community berusten uitsluitend bij DPM Media, gevestigd te Haarlem. DPM Media behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van DPM Media. Het is echter wel toegestaan naar deze website te verwijzen middels een link of materiaal (tekst en beeld) van de website over te nemen onder de voorwaarde dat de bron vermeld wordt.

Het is mogelijk dat DPM Media in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijdert of (tijdelijk) ontoegankelijk maakt als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.