Privacy & Cookie Statement

DPM Media

DPM Media VOF, gevestigd te (2011 LR) Haarlem in de Stationsplein 80, KVK 62449532 (‘DPM Media) heeft als communicatieadviesbureau deze website (‘Website’) ontwikkeld en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Op deze Website biedt DPM Media haar diensten aan. Het doel van deze Website is het geven van informatie aan (potentiele) opdrachtgevers en andere geïnteresseerden.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op de vastlegging en verwerking van persoonsgegevens van:

 1. bezoeker van deze Website die zich registreren (‘Bezoekers’),
 2. personen met wie DPM Media op andere wijze contact heeft en/of
 3. Personen die gebruik maken van de door DPM Media geleverde diensten.

DPM Media vindt privacy belangrijk. DPM Media behandelt en beveiligt de verzamelde persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij houdt DPM Media zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), de Telecommunicatiewet en overige nu en in de toekomst toepasselijk privacy wet- en regelgeving.

Welke gegevens verzamelt DPM Media en waarvoor gebruikt DPM Media deze gegevens? DPM Media verzamelt persoonsgegevens (onder andere naam, , e-mailadres op het moment dat de Bezoeker haar gegevens achterlaat om een nieuwsbrief of pdf te ontvangen, dan wel wanneer de persoon contact heeft met DPM Media of deze gebruik maakt van door DPM Media geleverde diensten.

Voor welke doeleinden gebruikt DPM Media de verzamelde informatie?

DPM Media verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Bezoekers dan wel van personen met wie DPM Media op andere wijze contact heeft of die gebruik maken van de door DPM geleverde diensten voor de volgende doeleinden:

 1. om de Bezoeker de gelegenheid te geven om zich aan te melden voor de nieuwsbrief;
 2. indien gebruik wordt gemaakt van een dienst van DPM Media, voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die daaraan ten grondslag ligt;
 3. de Website verder te ontwikkelen en te verbeteren;
 4. om de Website te beveiligen en webstatistieken op te stellen;
 5. om een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te kunnen sturen;
 6. om uitsluitend met expliciete toestemming van de geregistreerde bezoekers hen te kunnen informeren over mogelijk relevante aanbiedingen van partners van DPM Media;
 7. om de Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 8. om te voldoen aan de op DPM Media rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het eventueel laten uitvoeren van (accountants)controle;
 9. om content te verpersoonlijken;

DPM Media bewaart de persoonsgegevens van de Bezoekers dan wel van personen met wie DPM Media op andere wijze contact heeft of die gebruik maken van de door DPM geleverde diensten in beginsel zolang als ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden nodig is, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder expliciete toestemming van de Bezoekers zal DPM Media hun persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor direct marketing doeleinden zoals het toezenden van reclame.

DPM Media kan in bijzondere gevallen de persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien DPM Media dat in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of door een gerechtelijke procedure verplicht is.

Ook kan DPM Media persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van DPM Media aan de geregistreerde Bezoeker diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) de persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Cookies en surfgedrag

De DPM Media Website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die bij bezoek aan de DPM Media-website worden achtergelaten op de computer van de geregistreerde Bezoeker. Deze cookies helpen bij het gebruikersvriendelijker maken van de Website. Cookies kunnen de computer of de bestanden die op de computer van de geregistreerde Bezoeker staan niet beschadigen.

DPM Media maakt gebruik van sessie cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de DPM Media Website voor de Bezoekers gemakkelijker te maken en worden automatisch verwijderd op het moment dat de browser van de Bezoeker wordt afgesloten.

Daarnaast maakt DPM Media gebruik van tijdelijke cookies. Aan de hand van deze cookies kan de Website de Bezoeker herkennen, de volgende keer dat deze de website bezoekt. Met behulp van deze cookies kan de Website speciaal op haar Bezoeker worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de Website nog aangenamer te maken.

DPM Media maakt ook gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Google Analytics plaatst ook cookies op de computer van de geregistreerde Bezoeker, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe Bezoekers de website gebruiken. Dit stelt DPM Media in staat om de website aan te passen aan de voorkeuren van de Bezoekers. Google treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij DPM Media de verantwoordelijke is.

In zijn/haar browserinstelling kan de geregistreerde Bezoeker zelf beslissen of hij/zij cookies wil accepteren of weigeren of dat zij willen dat hun browser hen op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Afmelden nieuwsbrief DPM Media

De naam en e-mailadres van de geregistreerde Bezoeker worden gebruikt om hen informatie over de dienstverlening en activiteiten van DPM Media toe te sturen, onder meer per e-mail via de DPM Media nieuwsbrief. Indien men daar geen prijs meer op stelt, kan men zich afmelden door gebruik te maken van de unsubsribe mogelijkheid in de mailings of door een e-mail te sturen naar hello@dpm-mail.com.of een brief gericht aan DPM Media, Eindenhoutstraat 6, (2012 ML) Haarlem onder vermelding van ‘afmelden Nieuwsbrief’

Recht van verzet, inzage en correctie

DPM Media gebruikt het e-mailadres, en andere persoonsgegevens niet voor andere doelen dan in dit statement omschreven, tenzij de geregistreerde Bezoeker of derde daar toestemming voor heeft gegeven. Men kan een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van gegevens voor de nieuwsbrieven of andere directmarketing doeleinden, zie hierboven onder ‘Afmelden nieuwsbrief DPM Media’.

Daarnaast kan men te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn/haar gegevens die door DPM Media zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen via voornoemde wijze.

Links

Op de website van DPM Media staan een aantal links naar websites van andere partijen. DPM Media is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die websites omgaan met (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden van de website die u bezoekt.

Beveiliging

DPM Media heeft zorgvuldige en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de geregistreerde persoonsgegevens te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. De Website is zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. De persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL van de browser van de geregistreerde Bezoeker alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderaan het computerscherm. Door dubbel te klikken op dit slotje, kan gecontroleerd worden of de persoon veilig contact heeft met de Website.

Doorgifte derde landen

De servers die DPM Media gebruikt voor het opslaan van de persoonsgegevens bevinden zich niet buiten de Europese Unie.

Overgang onderneming

Het kan voorkomen dat een of meerdere onderdelen of activa van DPM Media worden overgedragen aan een derde partij of dat DPM Media fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen de persoonsgegevens van de geregistreerde Bezoeker dan wel derde worden overgedragen.

Contact

U kunt altijd contact opnemen met opmerkingen en vragen over dit Privacy & Cookie Statement via hello@dpm-mail.com of via DPM Media, t.a.v. ‘Privacy’, Stationsplein 80 (2011 LR) te Haarlem.

Wijzigingen van het Privacy & Cookie Statement

DPM Media heeft het recht om dit Privacy & Cookie Statement aan te passen. Eventuele wijzigingen van dit Privacy & Cookie statement worden bekend gemaakt op de website van DPM Media en treden in werking 30 dagen na de bekendmaking.

Dit Privacy & Cookie Statement is laatst gewijzigd op 20 december 2016.